23 januari internationale dag van het handschrift

Internationale dag van het handschrift.

In het dagblad Metro lees ik over de dag van het handschrift, het gaat over het verlies van de aandacht voor het schrijven in schrift en wat dat met zich meebrengt. Het schrijven in schrift in plaats van digitaal stimuleert de verbinding tussen de linker en rechter hersenhelft. Vermogens als flexibiliteit, oriëntatie, balans en moed wordt in grote mate beïnvloed

door de interactieve processen tussen onze beide hersenhelften. Logisch, lineair denken, analytisch vermogen en verstandelijke functies huizen in de linker hersenhelft .

De rechter hersenhelft bevat onze intuïtie, gevoelens, gewaarwordingen en indrukken,

evenals het vermogen om creatieve verbanden te leggen en ruimtelijke processen te doorzien.  Maurice de Hond initiatiefnemer van twaalf iPad scholen vindt het verdedigen van een verbonden handschrift in plaats van het schrijven in blokletters voortkomen uit romantische nostalgie. Er wordt niet gerept over de beeldende kracht, de uitdrukkingsmogelijkheden die je met handschrift hebt. Het gevoel wat  in een handschrift tot uiting komt en wat nu soms te vergeefs met een veel te banaal symbooltje wordt verbeeld.